Mediswork
"Sanatatea pacientilor nostri este prioritara."
Telefon programariTelefon programari:
0244 520 270
Program: L - V; 0800 - 1600.

Consultatii de medicina muncii

Serviciile includ:

  • Examen clinic la angajare in functie de fisa de expunere la riscuri;
  • Control medical periodic la sediul firmei dumneavoastra;
  • Examen clinic de adaptare pentru toti salariatii la care se impune;
  • Examen clinic de reluarea, dupa intreruperea activitatii mai mult de 30 zile, salariatilor solicitandu-se adeverinte de la medicii de familie si toate documentele medicale pe care salariatii, le-au primit de la medicii specialisti.
  • Reabilitarea, reorientarea si reinsertia profesionala dupa accident de munca sau boala profesionala;
  • Colaborarea permanenta cu medicii specialisti din spitale si policlinici si cu medicul de familie pentru dispensarizarea bolilor cronice;
  • Vizarea fiselor de protectie a muncii;
  • Incheierea dosarelor medicale cu eliberarea Fisei de aptitudine de catre medicul de medicina muncii;
  • Vizitarea locurilor de munca in vedere consilierii privind masurile de protectie individuala si colectiva la locul de munca, a masurilor tehnico organizatorice ce se impun si a adaptarii muncii la caracteristicile psihofiziologice ale angajatului;
  • Consiliere in probleme de sanatate si securitate in munca cu participarea efectiva la evaluarea riscurilor profesionale la locul de munca.

Legislatie medicina muncii

HG 1169/2011 . Modificare la HG 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor
HG 355/2007 - Privind activitatea de supraveghere a sanatatii lucratorilor
Legea 40/2011 - Noul Cod al Muncii
HG 955/2010 - Privind modificarea si completarea Legii 319/2006 si HG 1425/2006
HG 1425/2006 . Privind normele metodologice de aplicare a legii 319/2006
Legea 319/2006 . Privind securitatea si sanatatea in munca
HG 601/2007 . Privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul securitatii si sanatatii in munca
HG 557/2007 . Privind completarea masurilor destinate sa promoveze imbunatatirea securitatii si sanatatii la locul de munca pentru salariatii incadrati in baza unui contract individual de munca pe durata determinata si pentru salariatii temporari incadrati la agenti de munca temporara
Legea 418/2004 . Privind statutul profesional specific medicului de medicina muncii
Legea 48/2007 . Privind modificarea si completarea Legii 418/2004
Legea 46/2003 . Privind drepturile pacientilor
OUG 96/2003 . Privind protectia maternitatii la locurile de munca
HG 537/2004 . Privind normele metodologice de aplicare a OUG 96/2003
HG 600/2007 . Privind protectia tinerilor la locul de munca
HG 867/2009 . Privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii
Legea 346/2002 . Privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale
Ordin 450/2006 . Privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 346/2002
Ordin 825/2006 . Privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 346/2002
Ordin 213/363/2006 . Privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 346/2002 si Ordinului 450/825/2006
OUG 91/2007 . Privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei sociale
Legea 258/2008 - Privind modificarea si completarea Legii nr. 346/2002
Legea 200/2008 . Privind aprobarea OUG 91/2007
HG 1091/2006 . Privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca
HG 1146/2006 . Privind privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca
HG 1218/2006 . Privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici
HG 1136/2006 . Privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice
HG 1093/2006 . Privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca
HG 1092/2006 . Privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca
HG 1058/2006 . Privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive
HG 1051/2006 . Privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare
HG 1048/2006 . Privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca
HG 1028/2006 . Privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare
HG 493/2006 . Privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot
HG 300/2006 . Privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile
HG 1876/2005 . Privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii mecanice
Ordin 706/2006 - Privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de radiatiile optice artificiale
HG 510/2010 . Privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de radiatiile optice artificiale
OUG 99/2000 . Privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca
HG 580/2000 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 99/2000

Centrul Medical de Medicina Muncii Medis Work: "Sanatatea pacientilor nostri este prioritara."
Webmaster  webmaster Synteq Solutions